Farnosť Senohrad

História farnosti

Farské oznamy

Hontiansky dekanát
Kontaktné údaje

Adresa:
Rím.-kat. farský úrad
Senohrad
962 43 Senohrad

Tel.: (045) 559 51 42
mail:

Správca farnosti: Mgr. Marek SUCHÝ
Farnosť Senohrad je aj sídlom dekana hontianskeho dekanátu

Kostol: sv. Imricha
Document made with Nvu